ELITA

Art. 2. [Darmowe porady prawne]

§ 1. Każdej osobie indywidualnej korzystających z usług „ELITA” przysługuje indywidualna „KARTA ELITA”.

§ 2. „KARTA ELITA” przyznawana jest klientowi indywidualnie na podstawie danych:

  1. Imię nazwisko;
  2. Telefon kontaktowy lub adres mailowy.

§ 3. Każdy posiadacz „KARTY ELITA”, będzie miał nadany swój numer identyfikacyjny.

§ 4. Wszystkie dane klienta, niezbędne do przyznania „KARTY ELITA” podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i użyte będą tylko do celów identyfikacyjnych oraz kontaktowych, na potrzeby realizacji danej usługi przez zespół „ELITA”.

§ 5.. „KARTA ELITA”, upoważnia do nabywania darmowych porad prawnych udzielanych przez zespół „ELITA”.

§ 6. Darmowe porady prawne udzielane przez zespół „ELITA” są działalnością pro bono „pro bono publico” w zakresie określonym indywidualnie dla danego klienta.

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKA KARTY „ELITA”

Darmowe porady prawne