ELITA

Art. 1. [Część ogólna]

§ 1. „ELITA” to zespół osób zajmujący się planowaniem i realizacją strategii w zakresie obsługi prawnej, w porozumieniu i przy współpracy z „NAJLEPSZYMI” w określonej gałęzi prawa.

§ 2. Po rozpoznaniu charakteru obsługi prawnej, zadaniem „ELITY” jest powołanie i przydzielenie „NAJLEPSZYCH” zespołów prawnych dla konkretnych spraw i usług prawnych wraz z kompleksową ich realizacją.

§ 3. Zespół prawny składający się z „NAJLEPSZYCH” w danej dziedzinie prawa przekłada się na skuteczność działań „ELITY”.

§ 4. „ELITA” świadczy usługi z zakresu obsługi prawnej w całej materii prawa, o czym mowa w zakładce Art. 5. [Zakres obsługi prawnej].

§ 5. Każda osoba indywidualna, stosuje odpowiednio zakładkę Art. 3. [Obsługa prawna osób indywidualnych].

§ 6. Każda osoba indywidualna, posiadająca swoją „KARTĘ ELITA”, o której mowa w zakładce Art. 2. [Darmowe porady prawne], uprawniona jest do korzystania z darmowych porad prawnych udzielanych przez zespół „ELITA”.

§ 7. Każda firma, niezależnie od formy prawnej, stosuje odpowiednio zakładkę Art. 4. [Obsługa prawna firm].

§ 8. Wszystkie czynności „ELITY” realizowane są w duchu sprawiedliwości, honoru i odwagi, zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem wraz z przestrzeganiem zasad współżycia społecznego.

§ 9. „ELITA” działa na podstawie i w granicach prawa w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Darmowe porady prawne