ELITA

Art. 4. [Obsługa prawna firm]

§ 1. Każda firma, niezależnie od formy prawnej, chcąca skorzystać z obsługi prawnej „ELITY”, stosuje odpowiednio zakładkę Art. 6. [Kontakt].

  1. Kontakt telefoniczny;
  2. Kontakt elektroniczny za pomocą poczty - mail;

§ 2. „ELITA” w porozumieniu z Firmą, ustala miejsce oraz termin spotkania w celu przedstawienia konkretnej oferty współpracy.

§ 3. „ELITA” realizuje obsługę prawną jednorazowo oraz kontraktowo na czas określony lub na czas nieokreślony;

§ 4. Ze względu na szeroki zakres usług prawnych realizowanych przez „ELITE” na potrzeby firm, szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie na spotkaniu z Klientem.

Darmowe porady prawne