ELITA

Art. 3. [Obsługa prawna osób indywidualnych]

§ 1. Każda osoba indywidualna chcąca skorzystać z obsługi prawnej „ELITY”, stosuje odpowiednio zakładkę Art. 6. [Kontakt].

  1. Kontakt telefoniczny;
  2. Kontakt elektroniczny za pomocą poczty - mail;
  3. Kontakt elektroniczny za pomocą formularza kontaktowego.

§ 2. „ELITA” w porozumieniu z Klientem, po wstępnym rozpoznaniu sprawy Klienta:

  1. ustala formę kontaktu (spotkanie lub elektronicznie) w celu zapoznania się ze szczegółami sprawy Klienta;
  2. udziela darmowej porady Klientowi dotyczącej możliwości rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy Klienta;
  3. w zależności od charakteru sprawy, „ELITA” zaplanuje i przedstawi Klientowi strategię w zakresie kompleksowej obsługi prawnej;
  4. decyzją Klienta, „ELITA” przystąpi do współpracy z Klientem na warunkach określonych umową cywilno-prawną.

§ 3. Podczas współpracy, każdemu Klientowi „ELITA”, nadawany jest indywidualnie opiekun Klienta danej sprawy.

§ 4. W dalszej części współpracy z Klientem, „ELITA” realizuje i nadzoruje przedstawioną wcześniej strategię zaakceptowaną przez Klienta, w ciągłym porozumieniu z Klientem.

§ 5. Podczas współpracy z Klientem, działania „ELITY” mają na celu osiągnięcie danego rezultatu zgodnego z oczekiwaniami Klienta.

Darmowe porady prawne